Trelleborgs Energiförsäljning AB

Trelleborgs Energiförsäljning AB  är ett elhandelsbolag som bildades 1995 och startade sin verksamhet i samband med avregleringen av elmarknaden 1996. Bolagets verksamhet är handel med el och därmed sammanhängande verksamhet.

Trelleborgs Energiförsäljning AB

Telefonnummer
0410-73 38 20

Webbplats: https://trelleborgsenergi.se/ 

Kommunledningsförvaltningen