Svenska som andraspråk, gymnasial

I kurserna får du utveckla dina kunskaper i och om svenska språket så att du kan uttrycka dig muntligt och skriftligt i olika sammanhang. Du får öva på utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär och vi läser både nyare och äldre skönlitterära texter.

Svenska som andraspråk 1, 100 p

Kurskod: SVASVA01
Du får skriva berättande, beskrivande och argumenterande texter och får samtidigt lära dig referat- och citatteknik. Muntlig framställning, flerspråkighet och språklig variation är också en del av kursen. Vi läser modern skönlitteratur.

Start: januari, mars, augusti, november

Kurslängd: 10 eller 20 veckor (valbart)

Tid: dagtid, närstudier

Svenska som andraspråk 2, 100 p

Kurskod: SVASVA02

Du får skriva utredande och argumenterande texter. Muntlig framställning ingår också i kursen. Vi läser både nyare och äldre skönlitterära texter. I kursen går vi igenom språklig variation, språkanvändning i svenska språket, till exempel minoritetsspråkens och invandrarspråkens ställning och status.

Start: januari, mars, augusti, november

Kurslängd: 10 eller 20 veckor (valbart)

Tid: dagtid, närstudier

Svenska som andraspråk 3, 100 p

Kurskod: SVASVA03

Du får skriva utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Muntlig framställning ingår också i kursen. Vi läser både nyare och äldre skönlitterära texter.  I kursen går vi igenom språklig variation och språkanvändning, till exempel hur social bakgrund, kulturell tillhörighet och maktförhållanden kan uttryckas i språket.

Start: januari, mars, augusti, november

Kurslängd: 10 eller 20 veckor (valbart)

Tid: dagtid, närstudier

Arbetsmarknadsförvaltningen