Historia gymnasial

Kurserna i historia behandlar de stora dragen i både Sveriges och omvärldens historia från forntid till 1900-talets slut. 

Historia 1a1, 50 p

Kurskod: HISHIS01a1

Kursen vänder sig främst till dig som vill komplettera betyg från yrkesförberedande program på gymnasiet. Kursen ger dig kunskap om de stora dragen i både Sveriges och omvärldens historia från forntid till 1900-talets slut, med tyngdpunkt på de senare århundradena. I kursen ingår även avsnitt om källkritik, epoker och historiebruk. Kursen samläses med Historia 1a2 och Historia 1b.

Start: januari, mars, juni, augusti, november

Kurslängd: 10 veckor, 25% studietakt

Tid: dagtid, närstudier i klassrum alternativt distans via NTI (beroende på startdatum)

Historia 1a2, 50 p

Kurskod: HISHIS01a2

Kursen vänder sig till dig som läst Historia 1a1 på ett yrkesförberedande program på gymnasiet och vill komplettera dina betyg för utökad behörighet till högskoleutbildningar. I kursen fördjupas dina kunskaper i Sveriges och omvärldens historia och dina kunskaper i källkritik och historiebruk. Kursen ger tillsammans med Historia 1a1 samma behörighet som Historia 1b. Kursen kan samläsas med Historia 1a1 och Historia 1b.

Start: januari, mars, juni, augusti, november

Kursstart mars
Kurslängd 10 veckor, 25% studietakt

Tid: dagtid, närstudier i klassrum alternativt distans via NTI (beroende på startdatum)

Historia 1b, 100 p

Kurskod: HISHIS01b

Kursen vänder sig främst till dig som vill komplettera betyg från ett studieförberedande program på gymnasiet. Kursen ger en kronologisk inblick i de stora förändringslinjerna i Sverige och omvärlden, från forntid fram till slutet av 1900-talet. Tyngdpunkten ligger på de senare århundradena. I kursen ingår även avsnitt om källkritik, historiebruk och epoker. Kursen kan samläsas med Historia 1a1 och Historia 1a2.

Start: januari, mars, juni, augusti, november

Kurslängd: 20 veckor, 25% studietakt

Tid: dagtid, närstudier i klassrum alternativt distans via NTI (beroende på startdatum)

Historia 2a, 100 p

Kurskod: HISHIS02a

I denna kurs får du fördjupa dig i historieämnets historia och lära dig mer om källkritisk granskning. Vi betraktar historien från olika perspektiv och undersöker hur historia används i bland annat populärkultur. I kursen kommer du att ges tillfälle att själv välja ett historiskt område att fördjupa dig i.

Start: januari, augusti

Kurslängd: 20 veckor, 25% studietakt

Tid: halvdistans

Historia 2b-kultur, 100 p

Kurskod: HISHIS02b

I denna kurs får du fördjupa dig i historieämnets historia och för dig som vill utveckla dina kunskaper inom historia med fokus på kulturer inom den europeiska historien. Du lär dig bland annat om antiken, renässansen och barocken.

Start: januari, mars, augusti

Kurslängd: 10 veckor

Tid: distans via NTI.

Arbetsmarknadsförvaltningen