Engelska, gymnasial

Du får läsa och träna din förståelse av olika slags texter, både skönlitteratur och formella texter. Du får även träna på att förstå talad engelska från olika delar av världen och analysera längre texter.

Beroende på vilken kursstart du vill ansöka till läser du kurserna som närstudier på plats eller via NTI på distans; se vidare på ansökningssidan vad som gäller.

Engelska 5, 100 p

Kurskod: ENGENG05

Du får läsa och träna din förståelse av olika slags texter, både skönlitteratur och formella texter. Du får även träna på att förstå talad engelska från olika delar av världen. I kursen ingår även att sammanfatta och argumentera både muntligt och skriftligt och att utveckla din förmåga att kunna delta i olika former av kommunikation på engelska.

Start: januari, mars, juni, augusti, november

Kurslängd: 20 veckor

Tid: dagtid, närstudier eller via NTI på distans.

Engelska 6, 100 p

Kurskod: ENGENG06

Du får träna din förmåga i att läsa och analysera längre texter från olika litterära epoker, till exempel äldre skönlitteratur, dikter och dramatik. Du får även argumentera i både tal och skrift, använda ett källkritiskt förhållningssätt, samt träna på att anpassa din muntliga och skriftliga engelska till olika situationer och mottagare.

Start:  januari, mars, juni, augusti, november

Kurslängd: 20 veckor.

Tid: dagtid, närstudier eller via NTI på distans.

Engelska 7, 100 p

Kurskod: ENGENG07

Du får arbeta med komplexa ämnesområden där du förbättrar din förmåga att överblicka och strukturera information. Källkritik och källhänvisningar är en del av kursen och tillämpas både muntligt och skriftligt. I kursen ingår även att förbättra förmågan att uppfatta underförstådda betydelser och stilistiska grepp i olika texttyper från olika litterära epoker. Du kommer även att få skriva ett fördjupningsarbete som är av vetenskaplig karaktär.

Start: januari, mars, juni, augusti, november

Kurslängd: 20 veckor

Tid: halvdistans eller via NTI på distans.

Arbetsmarknadsförvaltningen