Privatjuridik, gymnasial

Kursen utgår ifrån de lagar som gäller för dig som privatperson och behandlar lagarna som gäller de flesta av skeenden i livet som vi kommer i kontakt med.

Privatjuridik, 100 p

Kurskod: JURPRI0

Vilka regler gäller när vi blir sambos? Vilka rättigheter har jag som arbetstagare? Hur fördelas tillgångarna när någon dör? Vilka skyldigheter har jag som hyresgäst? Detta är några av de frågor som du får svar på i kursen. Kursen utgår ifrån de lagar som gäller för dig som privatperson och behandlar lagarna som gäller de flesta av skeenden i livet som vi kommer i kontakt med.

Start: augusti

Kurslängd: 20 veckor

Tid: dagtid, närstudier

Arbetsmarknadsförvaltningen