Matematik, gymnasial

I matematikkurserna bygger du vidare och utvecklar kunskap om aritmetik, algebra, sannolikhet, statistik samt problemlösning.

När du läser Matematik 1a, b, c samt 2a, b, c på 20 veckor ingår en inledande orienteringskurs i matematik för att underlätta dina studier.

Matematik 1a, 100 p

Kurskod: MATMAT01a

Kursen bygger på kunskaper från grundskolan eller motsvarande. Taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning är kursens centrala innehåll. Kursen ingår i samtliga yrkesprogram.

Start: januari, juni, augusti, november

Kurslängd
Junistart; 10 veckor på 50%,
januari-, augusti-/novemberstarter; 20 veckor, på 25%

Tid: dagtid, närstudier i klassrum

Matematik 1b, 100 p

Kurskod: MATMAT01b

Kursen bygger på kunskaper från grundskolan eller motsvarande. Taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning är kursens centrala innehåll. Kursen ingår i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Start: januari, augusti, november

Kurslängd: 20 veckor på 25%

Tid: dagtid, närstudier i klassrum

Matematik 1c, 100 p

Kurskod: MATMAT01c

Kursen bygger på kunskaper från grundskolan eller motsvarande.
Taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning är kursens centrala innehåll. Kursen ingår i naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

Start: januari, augusti, november

Kurslängd: 20 veckor

Tid: dagtid, närstudier i klassrum

Matematik 2a, 100 p

MATMAT02a

Kursen bygger på kunskaper från Matematik 1a, 1b eller 1c. Taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring samt problemlösning är kursens centrala innehåll.

Start: januari, juni, augusti

Kurslängd: 20 veckor eller helår; 40 veckor

Tid:

Januaristart: 20 veckor, kvällstid tisdag och torsdag klockan 17-19 eller 40 veckor (helår) dagtid.

Junistart; 10 veckor, dagtid
Augustistart: 40 veckor på dagtid

Matematik 2b, 100 p

Kurskod: MATMAT02b

Kursen bygger på kunskaper från Matematik 1b och riktar sig till dig som läser gymnasiekurser inför fortsatta studier inom samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora. Taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning är kursens centrala innehåll.

Start: januari, augusti,

Kurslängd: 20 veckor eller 40 veckor

Januaristart: 20 veckor, kvällstid tisdag och torsdag klockan 17-19 eller 40 veckor (helår) dagtid.

Matematik 2c, 100 p

Kurskod: MATMAT02c

Kursen bygger på kunskaper från Matematik 1c och vänder sig i första hand till dig som har naturvetenskaplig eller teknisk inriktning på dina studier. Taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning är kursens centrala innehåll.

Start: januari, augusti

Kurslängd: 20 veckor eller 40 veckor

Januaristart: 20 veckor, kvällstid tisdag och torsdag klockan 17-19 eller 40 veckor (helår) dagtid.

Matematik 3b, 100 p

Kurskod: MATMAT03b

Kursen bygger på kunskaper från Matematik 2b. Algebra, samband och förändring samt problemlösning är kursens centrala innehåll.

Start: januari, augusti

Kurslängd: 20 veckor

Tid: dagtid

Matematik 3c, 100 p

Kurskod: MATMAT03c

Kursen bygger på kunskaper från Matematik 2c. Algebra, samband och förändring samt problemlösning är kursens centrala innehåll.

Start: januari, augusti

Kurslängd: 20 veckor

Tid: dagtid

Arbetsmarknadsförvaltningen