Cad, gymnasial

I kursen Cad  får du bekanta dig med CAD-programmet Inventor.
De praktiska övningarna består av att rita enkla modeller som sätts ihop till mer komplicerade.

Inga förkunskaper krävs  för CAD 1, men däremot behöver du ha en dator för att kunna använda Inventor.

CAD 1, 50 p

Kurskod: CADCAD01

CAD står för Computer Aided Design och betyder att man använder ett datorprogram för att skapa tekniska ritningar som kan användas inom konstruktion, arkitektur, datorspel och film.

Start: 5 kursstarter per läsår; augusti, november, januari, mars och juni.
Ansöknings- och kursperioder.

Kurslängd: 10 veckor

Tid: distans, NTI

CAD 2, 50 p

Kurskod: CADCAD02

Cad 2 bygger på kursen Cad 1.

Undervisningen ska bland annat behandla Cad-systemets inställningar för sammanställningar och analys. Skiss- och ritteknik samt ritningsunderlag inom valt teknikområde.

De praktiska övningarna i CAD-programmet Inventor i kursen Cad 2 består till stor del av att konstruera ritningar. Även så kallade rörliga montage introduceras.

Start: 5 kursstarter per läsår; augusti, november, januari, mars och juni.
Ansöknings- och kursperioder.

Kurslängd: 10 veckor

Tid: distans, NTI

CAD 3, 50 p

Kurskod: CADCAD03

Kursen Cad 3 är en fortsättning på Cad 2. I kursen Cad 3 behandlas rörliga montage och en introduktion till hållfasthetsanalys ges med hjälp av CAD-programmet Inventor.

Dessutom diskuteras strategier för effektiv produktutveckling.

Start: 5 kursstarter per läsår; augusti, november, januari, mars och juni.
Ansöknings- och kursperioder.

Kurslängd: 10 veckor

Tid: distans, NTI

Arbetsmarknadsförvaltningen