Programmering, gymnasial

Är du intresserad av programmering? Lär dig grunderna på distans.

Programmering 1, 100 p

Kurskod: PRRPRR01

Vi går igenom hur man planerar sitt arbete med pseudokod och flödesscheman och fortsätter sedan med grundläggande C#.

Obs, kursen innefattar endast C# som programmeringsspråk, ej Java eller Python.

Start: november

Kurslängd: 20 veckor

Tid: distans, via NTI

Programmering 2, 100 p

Kurskod: PRRPRR02

Denna fortsättningskurs innehåller mycket om objektorienterad programmering och lär dig grunderna i Windowsprogrammering. Vi tar upp grafiska gränssnitt, filhantering och databashantering.

Start: november

Kurslängd: 20 veckor

Tid: distans, via NTI

Arbetsmarknadsförvaltningen