Gymnasial vuxenutbildning

Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma kursplaner, ämnesplaner och kunskapskrav som gymnasieskolan för ungdomar.

Vi erbjuder de gymnasiala kurserna som en kombination av klassrums- och nätbaserad undervisning.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Studieomfattning

Studier på vuxenutbildningen utgår från kurser. Varje kurs har en poäng (p) som anger omfattningen av studierna. Det kan vara 50, 100, 150 eller 200p.

Heltidsstudier är 20p/vecka och halvtidsstudier är 10p/vecka.

Om kursperioden omfattar 20 veckor blir heltidsstudier 400p och halvtidsstudier 200p.

När du studerar på heltid (100 procent) utgår vi från att du kan lägga ner 40 timmar i veckan på dina studier.

Kurser, gymnasiala

I kursen Cad  får du bekanta dig med CAD-programmet Inventor. De praktiska övningarna består av att rita enkla modeller som sätts ihop till mer kompli…

Du får läsa och träna din förståelse av olika slags texter, både skönlitteratur och formella texter. Du får även träna på att förstå talad engelska fr…

I kurserna företagsekonomi utgår man från det lilla nystartade företaget och kan i nästa kurs fördjupa sig i affärsidé och affärsplanens betydelse i l…

Kurserna i historia behandlar de stora dragen i både Sveriges och omvärldens historia från forntid till 1900-talets slut.  Historia 1a1, 50 p Kurskod…

Denna kurs behandlar ledarskap och organisation i fyra nivåer. Kursen utgår från individens förutsättningar och vidare till grupper och grupputvecklin…

I matematikkurserna bygger du vidare och utvecklar kunskap om aritmetik, algebra, sannolikhet, statistik samt problemlösning. När du läser Matematik 1…

I de naturorienterande kurserna ingår ämnena biologi, kemi och naturkunskap.  Biologi 1, 100 p Kurskod: BIOBIO01 Kursen ger dig kunskaper om ekologi,…

Kursen utgår ifrån de lagar som gäller för dig som privatperson och behandlar lagarna som gäller de flesta av skeenden i livet som vi kommer i kontakt…

Är du intresserad av programmering? Lär dig grunderna på distans. Programmering 1, 100 p Kurskod: PRRPRR01 Vi går igenom hur man planerar sitt arbete…

Kurserna behandlar såväl de fem världsreligionerna som nyandlighet och privatreligiositet. Religion 1, 50 p Kurskod: RELREL01 Kursen utgår från huvud…

Samhällskunskap erbjuds i första hand som närstudier i Trelleborg. Samhällskunskap 1a1, 50 p Kurskod: SAMSAM01a1 Efter denna kurs kan du läsa Samhäll…

Kurserna i svenska ger dig tillfälle att skriva argumenterande texter, analysera svensk och utländsk litteratur och lära dig skillnader mellan berätta…

I kurserna får du utveckla dina kunskaper i och om svenska språket så att du kan uttrycka dig muntligt och skriftligt i olika sammanhang. Du får öva p…

Är du intresserad av programmering? Lär dig grunderna på distans. Webbutveckling 1, 100 p Kurskod: WEUWEB01 Är du intresserad av att lära dig grunder…

Studieinformation

Här hittar du aktuella datum för kursperioder och ansökningsdatum till vuxenutbildningen i Trelleborg.Kursperioder och ansökningstider 2024 Grund- och…

De kurser som vi inte erbjuder hos vuxenutbildningen i Trelleborg kan du ha möjlighet att studera på distans via NTI. Vuxenutbildningen i Trelleborg …

Vem är behörig att delta i komvux på gymnasial nivå?

En vuxen är behörig att delta i komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år hen fyller 20 år. Det gäller förutsatt att hen:

  • är bosatt i Sverige,
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
  • i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Man kan vara behörig att läsa på komvux även om man är yngre än 20 år, förutsatt att man uppfyller övriga ovanstående villkor. I så fall måste man också uppfylla något av dessa kriterier:

  • Antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning.
  • Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden.

Är du mellan 18-20 år och ändå vill studera via komvux? Kontakta studie- och yrkesvägledare på gymnasiet i första hand.

Studie- och yrkesvägledare för dig mellan 16-20 år

Vuxenutbildningen Trelleborg

Telefonnummer
0410-73 36 16 (Administration)
Telefonnummer
0410-73 36 15 (Rektor)
Telefonnummer
0410-73 43 43 (Reception) klockan 8.15-16.00, lunchstängt 12-13

Adress

Vuxenutbildningen, Campus Trelleborg
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Vuxenutbildningen, Campus Trelleborg
S:t Nicolai plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Öppettider
Receptionen i byggnad H 

Måndag 10 – 12, 14 – 15
Tisdag 10 – 12, 14 – 15
Onsdag 10 – 12
Torsdag 10 – 12, 14 – 15
Fredag 10 – 12

Arbetsmarknadsförvaltningen