Svenska, gymnasial

Kurserna i svenska ger dig tillfälle att skriva argumenterande texter, analysera svensk och utländsk litteratur och lära dig skillnader mellan berättande, beskrivande och argumenterande texter. Även muntliga presentationer ingår.

Svenska 1, 100 p

Kurskod: SVESVE01

Här får du bland annat skriva argumenterande texter och göra muntliga presentationer av olika slag. I samband med skrivandet kommer du att lära dig språkriktighet samt citat- och referatteknik. Vi studerar också dialekter och andra variationer i det talade och skrivna språket. Du får läsa både ny och lite äldre skönlitteratur.

Start: januari, mars, juni, augusti, november,

Kurslängd: 20 veckor

Tid: dagtid, närstudier

Svenska 2, 100 p

Kurskod: SVESVE02

I den här kursen läser vi och analyserar såväl svensk som utländsk litteratur. Vi använder både ny och äldre litteratur och tittar på hur dessa har formats av samhället och hur de påverkat samhällsutvecklingen. Du får skriva argumenterande och utredande texter samt göra muntliga presentationer. Vi studerar även språkförhållande i Sverige och övriga Norden.

Start: januari, mars, juni, augusti, november

Kurslängd: 20 veckor

Tid: distans, via NTI

Svenska 3, 100 p

Kurskod: SVESVE03

Du får skriva texter av vetenskaplig och utredande karaktär och bland annat göra argumenterande muntliga presentationer. I kursen läser vi olika skönlitterära texter som vi analyserar litteraturvetenskapligt. Vi studerar det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållande.

Start: januari, mars, juni, augusti, november

Kurslängd: 20 veckor

Tid: distans, via NTI

Arbetsmarknadsförvaltningen