Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

På Komvux i Trelleborg kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Du läser antingen i klassrum; närstudier, eller på distans där del av distanskurserna kan innehålla moment som behöver genomföras på plats. Saknar du någon kurs? Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Kurser på grundläggande nivå kan vara din start till ett yrke eller till vidare studier om du inte har gått i skolan på länge, har ofullständig grunds…

Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma kursplaner, ämnesplaner och kunskapskrav som gymnasieskolan för ungdomar.

Behöver du hjälp med dina studier, krånglar din dator eller kanske behöver du en lugn plats att studera på? Då är Lärcentrum en plats för dig! Du är v…

Lärvux  är anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, eller förvärvad hjärnskada. Du ka…

Arbetsmarknadsförvaltningen