Samhällskunskap, gymnasial

Samhällskunskap erbjuds i första hand som närstudier i Trelleborg.

Samhällskunskap 1a1, 50 p

Kurskod: SAMSAM01a1

Efter denna kurs kan du läsa Samhällskunskap 1a2 och tillsammans har dessa två kurser samma innehåll som Samhällskunskap 1b.

Start: januari, augusti

Kurslängd: 10 veckor, studietakt 25%

Tid: dagtid, närstudier i klassrum

Samhällskunskap 1a2, 50 p

Kurskod: SAMSAM01a2

Samhällskunskap 1a2 riktar sig till dig som tidigare läst kursen Samhällskunskap 1a1. Tillsammans med Samhällskunskap 1a1 ger den samma kunskaper som Samhällskunskap 1b.

Start: mars, november

Kurslängd: 10 veckor, studietakt 25%

Tid: dagtid, närstudier i klassrum

Samhällskunskap 1b, 100 p

Kurskod: SAMSAM01b

I denna kurs får du möjlighet att utveckla dina kunskaper kring olika typer av statsskick, politik och ideologier. Vi går igenom samhällsekonomi, massmedia, kommunikation, hur arbetsmarknaden fungerar och internationella relationer.

Start: januari, augusti

Kurslängd: 20 veckor, studietakt 25%

Tid: dagtid, närstudier i klassrum

Samhällskunskap 2, 100 p

Kurskod: SAMSAM02

Det här är en fördjupningskurs där vi först och främst behandlar nationalekonomi utifrån olika teorier. Du har också möjlighet att jobba med olika tematiska fördjupningar. Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor ingår även i kursen. Du får även jobba med källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor samt källhänvisning enligt vanliga system.

Start: januari, mars, juni, augusti, november

Plats: distans, via NTI

Arbetsmarknadsförvaltningen