Företagsekonomi, gymnasial

I kurserna företagsekonomi utgår man från det lilla nystartade företaget och kan i nästa kurs fördjupa sig i affärsidé och affärsplanens betydelse i lite större företag.

Företagsekonomi 1, 100 p

Kurskod: FÖRFÖR01

Denna kurs utgår från det lilla nystartade företaget. Du får lära dig vad man ska tänka på när man formulerar en affärsidé och även kunskaper om grundläggande kalkyler, budgetering och grundläggande bokföring och bokslut. Kursen innehåller även metoder inom marknadsföring och projektmetodik. Vi går också igenom företagens roll i samhället.

Start: januari, augusti

Kurslängd: 20 veckor

Tid: dagtid, närstudier

Företagsekonomi 2, 100 p

Kurskod: FÖRFÖR02

Här får du lära dig om affärsidéns och affärsplanens betydelse och utformning för det lite större företaget. Vi går även igenom frågor om företagens ansvar för en hållbar utveckling.

Organisation och ledarskap, marknadsföring och omvärldsanalys, kalkyler och budgetar är moment som behandlas i kursen. Du får också lära dig bokföring och bokslut på ett mer utförligt sätt med grundläggande räkenskapsanalys och nyckeltal.

Start: januari, augusti, november

Kurslängd: 20 veckor

Tid: halvdistans

Arbetsmarknadsförvaltningen