Naturorienterande kurser, gymnasiala

I de naturorienterande kurserna ingår ämnena biologi, kemi och naturkunskap. 

Biologi 1, 100 p

Kurskod: BIOBIO01

Kursen ger dig kunskaper om ekologi, genetik och evolutionslära. Vi tar upp förekomsten av olika arter i ekosystem, naturvetenskapliga teorier samt ekologi och ärftlighetslära.

Start:  januari, mars, juni, augusti, november

Kurslängd: 10 veckor

Tid: distans, via NTI

Biologi 2, 100 p

Kurskod: BIOBIO02

Kursen ger dig kunskaper om cell- och molekylärbiologi och organismens funktion. Vi tar upp fysiologi hos människan och andra djur samt om organsystem och deras uppbyggnad och funktion.

Start: januari, mars, juni, augusti, november

Kurslängd: 10 veckor

Tid: distans, via NTI


Kemi 1, 100 p

Kurskod: KEMKEM01

Vi tar upp grundläggande begrepp, teorier och arbetsmetoder inom kemin. Du lär dig om kemiska bindningar, syror och baser samt redoxreaktioner.

Start: januari, mars, juni, augusti, november

Kurslängd: 10 veckor

Tid: distans, via NTI

Kemi 2, 100 p

Kurskod: KEMKEM02

Hur kan vi påverka reaktioners hastighet? Vad är en funktionell grupp? Hur byggs ett protein upp? Vi behandlar bland annat reaktionshastighet och kemis jämvikt.

Start: januari, mars, juni, augusti, november

Kurslängd: 10 veckor

Tid: distans, via NTI


Naturkunskap 1a1, 50 p

Kurskod: NAKNAK01a1

Kursen vänder sig främst till dig som vill komplettera betyg från en yrkesförberedande utbildning. I kursen ingår grundläggande fakta inom energi och miljö. Vi studerar även hållbar utveckling, ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Vi lägger stor vikt vid hur vår moderna livsstil påverkar naturen och oss själva.

Start: januari, mars, juni, augusti

Kurslängd: 10 veckor

Tid:  distans, via NTI

Naturkunskap 1a2, 50 p

Kurskod: NAKNAK01a2

Tillsammans med Naturkunskap 1a1 ger denna kurs samma behörighet som Naturkunskap 1b. Kursen tar framförallt upp människokroppens grundläggande anatomi och fysiologi samt den grundläggande kemi som är knuten till våra näringsämnen och dess nedbrytning i kroppen. Vi studerar genetik och genetiska metoder och tittar på den moderna livsstilen och dess betydelse för vår hälsa. Kursen avhandlar naturvetenskapliga arbetsmetoder i både teori och praktik.

Start: januari, mars, juni, augusti, november

Kurslängd: 10 veckor, kursstart januari

Tid:  distans, via NTI

Kurskod: NAKNAK01b

Kursen vänder sig till dig som vill komplettera ett betyg från ett studieförberedande program. Kursen ger dig kunskap om hälsa, energi, genteknik och etiska frågeställningar som kan kopplas till dessa områden. Vi studerar även hållbar utveckling, ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Kursen avhandlar naturvetenskapliga arbetsmetoder i både teori och praktik.

Start:  januari, mars, juni, augusti

Kurslängd: 20 veckor, kursstart januari

Tid:  distans, via NTI

Naturkunskap 2, 100 p

Kurskod: NAKNAK02

Kursen bygger på kunskaper från Naturkunskap 1a1+1a2 eller 1b. Kursen behandlar i huvudsak universums utveckling och materiens uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet. Människokroppens organ och organsystem, evolutionens mekanismer samt naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur- och världsbild. Kursen avhandlar naturvetenskapliga arbetsmetoder i både teori och praktik

Start: januari, mars, juni, augusti, november

Kurslängd: 10 veckor

Tid: distans, via NTI

Arbetsmarknadsförvaltningen