Ledarskap och organisation, gymnasial

Denna kurs behandlar ledarskap och organisation i fyra nivåer. Kursen utgår från individens förutsättningar och vidare till grupper och grupputveckling.

Ledarskap och organisation, 100 p

Kurskod: LEDLED0

Denna kurs behandlar ledarskap och organisation i fyra nivåer. Kursen utgår från individens förutsättningar och vidare till grupper och grupputveckling. Kommunikation och konfliktlösning är viktiga moment i kursen. Kursen tar upp ledarteorier i både historiskt och nutida perspektiv och slutligen behandlas olika teorier inom organisationsläran.

Start: januari

Kurslängd: 20 veckor

Tid: dagtid, närstudier i klassrum

Arbetsmarknadsförvaltningen