Religion, gymnasial

Kurserna behandlar såväl de fem världsreligionerna som nyandlighet och privatreligiositet.

Religion 1, 50 p

Kurskod: RELREL01

Kursen utgår från huvuddragen i de fem världsreligionerna. Människosyn, gudsuppfattning och religionernas riter och traditioner ingår i kursen, liksom teorier och diskussioner kring etik och moral.

Start: januari, juni, augusti

Kurslängd: 10 veckor, 25% studietakt med undantag för junistarten som är på 5 veckor.

Tid: dagtid, närstudier i klassrum

Religion 2, 50 p

Kurskod: RELREL02

I denna fördjupningskurs lär du dig mer om nyandliga rörelser liksom privatreligiositet. Vi undersöker även förhållandet mellan religion och vetenskap liksom olika etiska synsätt. I kursen ges du tillfälle att själv välja ett område inom ämnet att fördjupa dig i.

Start: mars, november

Kurslängd: 10 veckor, 25% studietakt

Tid: dagtid, närstudier i klassrum


Kurspaket Religion 1 + 2, 50+50 p

Kurskod: RELREL01 och RELREL02

Du kan välja att läsa Religion 1 och 2 som ett sammanhängande kurspaket.

Start: januari, augusti

Kurslängd: 20 veckor, 50% studietakt

Tid: dagtid, närstudier i klassrum

Arbetsmarknadsförvaltningen