Med Östersjöns vågor och långa vita sandstränder så är det inte konstigt att man hittar människor längs våra stränder såväl på vintern som sommaren.

Badplatsen Skåre Skansar är beläget väster om Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

I Trelleborgs kommun finns det nio allmänna badplatser.

Det finns inte någon nudistbadplats/naturistbadplats inom kommunen och inte heller några badvakter.

Hundar och hästar

Trelleborgs första hundbadplats är uppförd vid stranden nedanför Roddaregatan, söder om östra rondellen. Här finns hundlatrin och sittbänk samt hundbadplatsskylt. Här får hundarna bada dygnet runt.

På övriga badplatser gäller ordningsföreskrifter enligt nedan:

Under tiden 1 maj till 31 augusti mellan klockan 08.00 och 20.00 får hundar inte vistas på de allmänna badstränderna. Dessa är: Skåre skansar, Dalabadet, från Gislövs läge och österut till Nybostrand och Karinbadet, badplatsen vid Strandmarksvägen, i Smyge vid Smygehus samt Beddingestrand. Kustremsan längs Östra stranden, från Roddaregatan till Dalabadet är inte heller tillåten under dessa tider.

Tidiga morgnar och sena kvällar, samt längs kuststräckan i övrigt är det tillåtet med hundbad.

Samma regler gäller för hästar.

Kultur- och fritidsförvaltningen