Motionsspår med elljus

I Trelleborg finns motionsspår i Albäck och i Östervångsparken.

I Albäck finns ett tvåkilometers och ett femkilometers motionsspår med elljus. Spåret är belyst från skymning till klockan 22.30. Information och karta finns vid Albäcks parkeringsplats.

Det finns en toalett tillgänglig för besökare vid parkeringen på Stavstensvägen. Toaletten är öppen dagligen klockan 9.00-20.00 året runt.

Omklädningsrum, toalett, dusch och hjärtstartare finns vid Albäckshallen på Omvägen 23.

I den mellersta delen av området har det anlagts en äventyrslekplats och lekyta som döpts till Ronjaborgen. Här har många av stadens föreningar olika aktiviteter under stora delar av året och på flera platser i området har det inrättats grillplatser och många rast och viloplatser.

Albäck rekreationsområde och stadsnära skog

Även i Östervångsparken finns motionsspår. Information, karta, omklädningsrum, toalett, dusch och hjärtstartare finns på Söderslättshallen.

Östervångsparken

Söderslättshallen