Camping

Campingplatser finns på Trelleborg Strand vid Dalabadet och på Skateholms Camping vid Beddingestrand.

Trelleborgs Strands camping på Dalabadet.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Trelleborg Strand

Campingen finns på Dalabadet 2,5 kilometer öster om Trelleborgs centrum. Campingområdet är bevuxet med träd och buskar och ligger vid badstranden. Här finns elplatser med kabel-TV, servicebyggnad och affär.

På intilliggande friluftsområde finns lekplatser, tennisbanor och brygga. I anslutning till campingplatsen finns även restaurang med fullständiga rättigheter.

Trelleborg Strand är arrendator från och med 1 maj 2019. Företaget har efter upphandling tilldelats ett tjugoårigt avtal med Trelleborgs kommun om att driva och utveckla campingplatsen. Tillsammans med arrendatorn kommer kommunen att fortsätta utveckla Dalabadets camping, med omnejd, under avtalsperioden, för att skapa en attraktiv turism och besöksnäring.

Trelleborg Strand (vid Dalabadet)

Skateholms Camping

Skateholms Camping är en barnvänlig familjecamping som ligger vid Beddingestrand. Campingen har öppet från 15 april till 30 september. Skateholms Camping utarrenderas av Trelleborgs kommun till Thomas och Pia Larsson som är campingvärdar.

Skateholms camping

Kultur- och fritidsförvaltningen