Naturområdet Rosenhagen

Arbete pågår för att utveckla natur- och parkområdet vid Rosenhagen i Anderslöv. Här ska pedagogiska utemiljöer skapas, för barn och elever från förskolor och skolor men även för allmänheten.

Bland annat ska området röjas, få anlagda stigar, en liten våtmark, gräsytor och en äventyrslekbana.

Här ska också finnas en promenadslinga med pedagogiska tips på vad man kan se och uppleva i naturområdet.