Lekplatser

I Trelleborg är det roligt att vara barn. Runt om i kommunen finns goda möjligheter till lek och aktiviteter, bland annat på ett stort antal kommunala lekplatser. Somliga med olika teman.

I hela Trelleborgs kommun finns 75 lekplatser på kommunal mark, och utöver dessa ett stort antal på bland annat kommunens förskolor och grundskolor. Många av lekplatserna är väl belysta för större säkerhet och användbarhet. Elva lekplatser är dessutom tillgänglighetsanpassade och alltså möjliga att besöka även för dig som är rullstolsburen eller har något annat funktionshinder.

Lekytorna utvecklas och underhålls hela tiden, och kommunens ambition är att minst en lekplats om året ska få en mera genomgripande renovering.