Torghandel

Torghandeln i kommunens tätorter är viktiga för samhällslivet och ofta ett smycke för sin ort. Om du vill hyra torgplats finns en del att ta hänsyn till.

Traditionen med torghandel är gammal och djupt rotad i Trelleborg. Under medeltiden och under lång tid därefter var Gamla torg stadens självklara centrum. I slutet på 1800-talet anlades Stadsparken och det som fick namnet Nya torg. När Vattentornet byggdes 1911 fanns planer på att komplettera den ståtliga byggnaden med en saluhall, men så blev det aldrig. Handlarna fick ställa upp sina stånd under bar himmel, och på samma sätt ser torghandeln ut än idag.

Bilden visar tillgängliga platser för torghandel samt ytor för andra aktiviteter på Stortorget i Trelleborg 2022.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Torghandel på Stortorget

Torghandel på Stortorget får bedrivas vardagar mellan klockan 07.00-18.00 samt dag före helgdag klockan 07.00-14.00. Torgplatsen ska vara utrymd och städad klockan 18.00 på vardagar och klockan 14.00 dag före helgdag. Trelleborgs kommun förbehåller sig rätten att under kortare tid upplåta saluplatser till annat ändamål än torghandel.

Eventuellt avfall som härrör från torghandeln får inte lämnas på platsen utan ska tas med efter torgdagens slut. Om en upptagen torgplats (rödmarkerad i bilden) inte har tagits i anspråk före klockan 08.30 finns det möjlighet för annan att ta platsen.

Torghandeln på Stortorget är avgiftsfri under hela 2022.

För frågor om torghandeln är du välkommen att kontakta kommunens kundtjänst via e-post kundtjanst@trelleborg.se, eller telefon 0410- 73 30 00.

Tekniska Serviceförvaltningen