Torghandel

Torghandeln i kommunens tätorter är viktiga för samhällslivet och ofta ett smycke för sin ort. Om du vill hyra torgplats finns en del att ta hänsyn till.

Traditionen med torghandel är gammal och djupt rotad i Trelleborg. Under medeltiden och under lång tid därefter var Gamla torg stadens självklara centrum. I slutet på 1800-talet anlades Stadsparken och det som fick namnet Nya torg. När Vattentornet byggdes 1911 fanns planer på att komplettera den ståtliga byggnaden med en saluhall, men så blev det aldrig. Handlarna fick ställa upp sina stånd under bar himmel, och på samma sätt ser torghandeln ut än idag.