Tillstånd och regler för torg

Gågatorna och torgen i Trelleborg och kommunens andra tätorter är ofta attraktiva platser för olika arrangemang och evenemang.

Många människor ska samsas om utrymmet på torg, gator och andra offentliga platser där kommunen äger marken. Oavsett om du driver butik, vill hyra en tillfällig torgplats för att sälja varor eller om du vill ordna uteservering i gaturummet behöver du tillstånd. Användningen av kommunens mark är också belagd med taxor.

För att använda kommunens mark för olika ändamål behöver du söka tillstånd för markupplåtelse. Tillstånd för markupplåtelse kan krävas för exempelvis olika evenemang, uteserveringar, gatupratare, varuexponering utanför butiker och byggbelamring.

Tillstånd för markupplåtelse

För markupplåtelse krävs i allmänhet polismyndighetens tillstånd, även om marken ägs av kommunen. Polismyndigheten kan endast lämna tillstånd till upplåtelse om markens ägare eller förvaltare gett sitt tillstånd.

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats