Torg, avgifter

Här finns information om vad det kostar att ha torgplats i kommunen och under vilka förutsättningar du kan använda torgen.

Trelleborgs kommun tar för närvarande inte ut någon avgift för dagplatser för torghandeln på Stortorget. Detta på grund av att ett nytt betalsystem håller på att installeras. Avgiftsfriheten gäller tillsvidare.

Stortorget, Trelleborg 

Onsdagar och lördagar:
Plats mot årskontrakt (16 m2 ) 2 000 kr per år
Dagplats, 1 plats (16 m2 ) 115 kr per dag
Dagplats, 1 plats (2 m2) 25 per dag 

Övriga torgdagar:
Dagplatser, 1-2 platser (16 m2 /plats) 100 per dag
Dagplatser, 3-4 platser (16 m2 /plats) 200 per dag
Dagplats, 1 plats (2 m2) 25 per dag
Dagplats, utöver 4 platser (16 m2/ plats) 100 per plats och dag 

I avgiften ingår möjlighet att ansluta kyl, frys eller annan för verksamheten nödvändig anordning till elektriskt uttag (220 v) inom området. 

Gågatan, Trelleborg 

Dagplats, 1 plats (8 m2 ) 400 kr per dag 

Affärsinnehavare får kostnadsfritt utnyttja saluplats utanför butiken om detta sker kontinuerligt. 

Trelleborgs kommun förbehåller sig rätten att under kortare tid upplåta gågatan och/eller envar saluplats för annat ändamål. 

Torget, Anderslöv 

Plats mot årskontrakt, 1 plats (16 m2 ) 860 kr per år
Dagplatser, 1-2 platser (16 m2 ) 65 kr per dag 

I avgifterna ingår inte uppsättning, nedtagande eller tillhandahållande av torgbord.

Tekniska Serviceförvaltningen