Torg, avgifter

Här finns information om vad det kostar att ha torgplats i kommunen och under vilka förutsättningar du kan använda torgen.

Trelleborgs kommun tar inte ut någon avgift för torghandel och uteserveringar.
Beslutet ingår i åtgärdspaketet för näringslivet och gäller tillsvidare.

Stortorget, Trelleborg 

Onsdagar och lördagar:
Plats mot årskontrakt (16 m2 ) 2 000 kr per år
Dagplats, 1 plats (16 m2 ) 115 kr per dag
Dagplats, 1 plats (2 m2) 25 per dag 

Övriga torgdagar:
Dagplatser, 1-2 platser (16 m2 /plats) 100 per dag
Dagplatser, 3-4 platser (16 m2 /plats) 200 per dag
Dagplats, 1 plats (2 m2) 25 per dag
Dagplats, utöver 4 platser (16 m2/ plats) 100 per plats och dag 

I avgiften ingår möjlighet att ansluta kyl, frys eller annan för verksamheten nödvändig anordning till elektriskt uttag (220 v) inom området. 

Gågatan, Trelleborg 

Dagplats, 1 plats (8 m2 ) 400 kr per dag 

Affärsinnehavare får kostnadsfritt utnyttja saluplats utanför butiken om detta sker kontinuerligt. 

Trelleborgs kommun förbehåller sig rätten att under kortare tid upplåta gågatan och/eller envar saluplats för annat ändamål. 

Torget, Anderslöv 

Plats mot årskontrakt, 1 plats (16 m2 ) 860 kr per år
Dagplatser, 1-2 platser (16 m2 ) 65 kr per dag 

I avgifterna ingår inte uppsättning, nedtagande eller tillhandahållande av torgbord.

Tekniska Serviceförvaltningen