Kontakt

Vill du kontakta kommunsekreteraren eller nämndsekreterare finns kontaktuppgifter på föredragningslistan för det aktuella sammanträdet.

E-postadressen trelleborgs.kommun@trelleborg.se används för att skicka in en motion, interpellation med mera.

Hjälp med surfplatta/IT

Behöver du hjälp med din surfplatta, eller ska lämna tillbaka den, kontaktar du kommunens IT-avdelning på telefonnummer 0410-73 32 74 (vardagar klockan 7.30–17.00) alternativt via e-post: it-avdelningen@trelleborg.se

Kontakta Trelleborgs kommun

Adress:

Trelleborgs kommun, 231 83 Trelleborg
Rådhuset, Algatan 13
Telefon: 0410-73 30 00
E-post: kontaktcenter@trelleborg.se