Kommunallagen och annan lagstiftning

Här kan du läsa om de viktigaste generella lagreglerna som du behöver ha kunskap om för att klara ditt förtroendeuppdrag. Du får också tips om var du kan få fördjupad information.