Avsluta uppdrag som ledamot eller ersättare

Om du vill avsluta ditt uppdrag som ledamot eller ersättare finns här information om hur du ska göra för att meddela detta.

Fullmäktige

Vill du avsluta ditt uppdrag som ledamot eller ersättare i fullmäktige ska du eller gruppledaren för ditt parti skriftligen meddela det till kommunkansliet: trelleborgs.kommun@trelleborg.se. Avsägelsen tas upp som ett ärende på kommande möte och fullmäktige godkänner din avsägelse.

Beslutet skickas till Länsstyrelsen i Skåne med begäran om uppräkning och Länsstyrelsen utser den ersättare som står överst på listan.

Den person som blivit invald till ny ledamot har rätt att tjänstgöra på kommande möte.

Nämnd

Om du vill lämna ditt uppdrag som ledamot eller ersättare i nämnd är det kommunfullmäktiges valberedning som ska ha din avsägelse. Du anger kommunfullmäktige som mottagare av din avsägelse och avsägelsen skickas till kommunkansliet: trelleborgs.kommun@trelleborg.se.

Valberedningen lämnar sedan förslag på efterträdare till fullmäktige. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och utser ny ledamot eller ersättare.

Återlämning av surfplatta

Om din avsägelse innebär att du inte har några andra politiska uppdrag i kommunen så ska den surfplatta som du fått låna lämnas tillbaka till IT-enheten.

Har du kvar andra uppdrag i kommunen får du behålla den, men din behörighet att kunna läsa handlingar i till tidigare uppdrag tas bort.