Ersättning

När du deltar på ett möte har du rätt till ett mötesarvode, oavsett om du tjänstgör eller inte. Tvingas du avbryta ditt arbete för att delta på ett möte har du rätt till förlorad arbetsinkomst.

Om du har barn och behöver anlita någon utanför familjen som barnvakt för att kunna delta på mötet har du rätt till barnvaktsersättning till och med det år som barnet fyller tio år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning även utgå för äldre barn.

Kommunledningsförvaltningen