Ersättning

När du deltar på ett möte har du rätt till ett mötesarvode, oavsett om du tjänstgör eller inte. Tvingas du avbryta ditt arbete för att delta på ett möte har du rätt till förlorad arbetsinkomst.

Om du har barn och behöver anlita någon utanför familjen som barnvakt för att kunna delta på mötet har du rätt till barnvaktsersättning till och med det år som barnet fyller tio år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning även utgå för äldre barn.

Heroma Webb

Du som får arvode eller erhåller lön från Trelleborgs kommun har möjligheten att logga in i kommunens HRM-System Heroma via extern dator.

För att kunna logga in externt behöver du använda dig av Bank-id.

Till inloggning för Heroma Webbs externa portal: Logga in – Heroma (trelleborg.se)