Politikers personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersatte den tidigare gällande personuppgiftslagen. Här följer information om hur dina personuppgifter hanteras, hänvisas till var du kan läsa mer om dina rättigheter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun.

Trelleborgs kommun värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Det är därför viktigt att du tar del av denna informationstext om hur dina personuppgifter hanteras.