Yrkeshögskolan Trelleborg

Välkommen till Yrkeshögskolan Trelleborg. Här kan du studera till ett yrke som behövs och där du har mycket goda möjligheter att få jobb direkt efter examen!

En YH-utbildning är ett flexibelt sätt att lära och utvecklas. På Yrkeshögskolan Trelleborg kan du välja mellan längre examensutbildningar och kortare kurser och kompetensutveckling.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

YH-utbildning kan ge dig kompetens, examen – och jobb!

En YH-utbildning på Yrkeshögskolan Trelleborg vässar din kompetens och höjer din attraktivitet på arbetsmarknaden. YH-utbildning är ett flexibelt sätt att lära och utvecklas, och utbildningarna är skräddarsydda för den bransch du vill jobba inom.

Därför ska du välja Yrkeshögskolan Trelleborg:

 • Med våra YH-utbildningar utbildar du dig till en tydlig yrkesroll.
 • Alla utbildningar är skräddarsydda tillsammans med arbetslivet.
 • Du får möjlighet att varva teori och praktik för Lärande i arbete (LIA).
 • Våra YH-utbildningar är avgiftsfria och du har rätt att söka studiemedel.

Våra aktuella utbildningar

De längre utbildningarna varvar teori med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete) och kan leda till två olika typer av examina: yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen. För att en utbildning ska leda till examen finns fastställda krav som måste uppfyllas. Till exempel måste de uppfylla ett visst antal poäng, innehålla lärande i arbete (LIA) och ett självständigt arbete (examensarbete).

 • Denna utbildning ger dig formell kompetens att arbeta med frågor som rör organisering och ledarskap inom vård, omsorg och socialt arbete. Efter avslutad utbildning har du den kompetens som krävs för att arbeta som till exempel samordnare, gruppledare, koordinator eller biträdande enhetschef.

  Ansökan

  För tillfället finns ingen ny utbildningsstart planerad för denna utbildning.

  Efter avslutad utbildning ska du kunna

  • arbeta med kvalitets- och utvecklingsarbete
  • arbeta med personalplanering, logistik och koordinering inom verksamheten
  • tillämpa lagstiftning inom arbetsrätt i det dagliga arbetet inom verksamheten
  • bidra till effektivt lagarbete inom verksamheten
  • motivera och utveckla arbetsgruppen
  • självständigt leda och medverka i möten gällande verksamheten
  • arbeta för en god arbetsmiljö och hälsa inom verksamheten
  • ta till dig och förmedla information inom området på svenska och engelska.

  Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet till yrkeshögskola (gymnasiebetyg eller motsvarande).

  Arbetslivserfarenhet från arbete inom sjukvård, äldreomsorg, LSS eller psykiatri motsvarade 2 år heltid.

  Omfattning

  Utbildningen omfattar 200 yrkeshögskolepoäng (2 år). Distans, studietakt 50 %. 16  fysiska träffar.

  Examen

  Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen.

  Finansiering

  Utbildningen är CSN-berättigad.

  Kurser

  • Organisation, 30 poäng
  • Att leda i grupp, 30 poäng
  • Chefsstöd, 35 poäng
  • Hälsofrämjande organisation, 20 poäng
  • Kommunikation, 20 poäng
  • LIA – Lärande i arbete, 40 poäng
  • Examensarbete, 25 poäng

  Lärande i arbete, LIA

  LIA innebär praktik på en arbetsplats, där du får tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt. Omfattningen är 8 veckor.

Korta utbildningar och kompetensutveckling

Våra korta YH-utbildningar ger dig möjlighet att kombinera studier med arbete så att du skaffar dig exakt de kunskaper du behöver för arbetsmarknaden och för jobbet du vill ha.

Yrkeshögskolan Trelleborg erbjuder just nu två utbildningar för dig som idag arbetar inom äldreomsorg, LSS, sjukvård eller psykiatri men vill öka din kompetens ytterligare. Det är alltid arbetsgivarnas behov som ligger till grund för våra korta utbildningar.

Upplägg korta utbildningar

På våra korta YH-utbildningar väljer du själv startdatum och studietakt. Du får hela utbildningen på distans via vår lärplattform. I lärplattformen hittar du bland annat inläsningsmaterial, inspelade föreläsningar, uppgifter och prov. Under hela utbildningen finns kursledare till hands för handledning och för bedömning och återkoppling. Efter avslutad kurs sätter kursledaren betyg.

Pågående korta utbildningar

 • Syftet med utbildningen är att du ska få en förståelse för digitalisering i ett större perspektiv och i relation till den organisation du arbetar i. Du ska tillgodogöra dig kunskap, färdighet och kompetens för att leda eller medverka i förändringsarbete kopplat till digitalisering och automatisering inom vård, omsorg och socialt arbete.

  Ansökan

  Det är inte möjligt att söka utbildningen för närvarande. Utbildningen är inte planlagd att starta under 2022.

  Efter avslutad utbildning ska du kunna:

  • leda digital transformation och förändringsarbete
  • kommunicera och förankra ett förändringsarbete och hantera det motstånd som kan uppstå
  • samordna och koppla ihop olika specialistkompetenser
  • genomföra processkartläggning och analysera resultaten
  • beräkna nyttoeffekter av digitalisering och automatisering som underlag för beslutsfattande
  • transformera en idé till en digital lösning tillsammans med teknisk kompetens
  • arbeta med implementering av ett resultat i organisationen.

  Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet till yrkeshögskola (gymnasiebetyg eller motsvarande). Arbetslivserfarenhet från arbete inom sjukvård, äldreomsorg, LSS eller psykiatri motsvarade 2 år heltid.

  Omfattning

  Utbildningen omfattar 40 yrkeshögskolepoäng vilket motsvarar 8 veckors heltidsstudier. Du väljer själv om studietakten ska vara 100%, 75%, 50% eller 25%.

  Finansiering

  Utbildningen är CSN- berättigad.

 • Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper kring vad välfärdsteknik innebär och hur det kan användas som hjälpmedel inom vård och omsorg. Du utvecklar färdighet att inhämta kunskap om befintliga och framtida digitala lösningar och verktyg genom omvärldsbevakning. Du lär dig också att problematisera kring välfärdsteknik utifrån gällande lagstiftning, säkerhet och etiska aspekter.

  Ansökan

  Det är inte möjligt att söka utbildningen för närvarande. Utbildningen är inte planlagd att starta under 2022.

  Efter avslutad utbildning ska du kunna:

  • tillämpa fördjupad kunskap och färdighet inom välfärdsteknik i det dagliga arbetet inom området
  • utföra riskbedömningar för välfärdsteknik inom vård och omsorg
  • arbeta självständigt med att utföra bedömningar kring användningen av tekniska lösningar inom vård och omsorg utifrån gällande lagstiftning och ett etiskt perspektiv
  • ta ansvar för att identifiera nya lösningar kopplat till välfärdsteknik och arbeta med matchning av befintlig teknik mot vård- och omsorgsverksamhetens behov och förutsättningar.

  Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet till yrkeshögskola (gymnasiebetyg eller motsvarande). Arbetslivserfarenhet från arbete inom sjukvård, äldreomsorg, LSS eller psykiatri motsvarade 2 år heltid.

  Omfattning

  Utbildningen omfattar 40 yrkeshögskolepoäng vilket motsvarar 8 veckors heltidsstudier. Du väljer själv om studietakten ska vara 100%, 75%, 50% eller 25%.

  Finansiering

  Utbildningen är CSN- berättigad.

Om YH-utbildning

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildning. Samtliga YH-utbildningar är framtagna i nära samarbete med arbetsgivarna och möjligheten att få jobb direkt efter utbildningen är mycket god. Yrkeshögskolans utbildningar har riksintag och riktar sig till sökande i hela landet. Alla utbildningar inom yrkeshögskolan är avgiftsfria och du som studerar har rätt att söka studiemedel.

Yrkeshögskolan Trelleborg

Telefonnummer
0410-73 47 36 (Administration)
Telefonnummer
0410-73 33 84 (Studie- och yrkesvägledning)
Telefonnummer
0410-73 36 66 (Rektor)

Adress

Vuxenutbildningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Vuxenutbildningen
S:t Nicolai plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen