Yrkeshögskolan Trelleborg

Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildning som kombinerar arbete med praktik. Alla utbildningar är framtagna i nära samarbete med branschen och möjligheten att få arbete direkt efter utbildningen är mycket god. Yrkeshögskolans utbildningar har riksintag och riktar sig till sökande i hela landet.

Utbildningar som leder till examen

Inom yrkeshögskolan finns två typer av examina; yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen. För att en utbildning ska leda till examen finns fastställda krav som måste uppfyllas. Till exempel måste de uppfylla ett visst antal poäng, innehålla lärande i arbete (LIA) och ett självständigt arbete (examensarbete).

Aktuella utbildningar

 • Denna utbildning ger dig formell kompetens att arbeta med frågor som rör organisering och ledarskap inom vård, omsorg och socialt arbete. Efter avslutad utbildning har du den kompetens som krävs för att arbeta som till exempel samordnare, gruppledare, koordinator eller biträdande enhetschef.

  Ansökan

  Ansökan är öppen 7 september – 5 oktober 2020.

  Ansök till Ledarskap och organisation inom vård, omsorg och socialt arbete.

  Utbildningsstart 21 december 2020.

  Efter avslutad utbildning ska du kunna

  • arbeta med kvalitets- och utvecklingsarbete
  • arbeta med personalplanering, logistik och koordinering inom verksamheten
  • tillämpa lagstiftning inom arbetsrätt i det dagliga arbetet inom verksamheten
  • bidra till effektivt lagarbete inom verksamheten
  • motivera och utveckla arbetsgruppen
  • självständigt leda och medverka i möten gällande verksamheten
  • arbeta för en god arbetsmiljö och hälsa inom verksamheten
  • ta till dig och förmedla information inom området på svenska och engelska.

  Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet till yrkeshögskola (gymnasiebetyg eller motsvarande).

  Arbetslivserfarenhet från arbete inom sjukvård, äldreomsorg, LSS eller psykiatri motsvarade 2 år heltid.

  Omfattning

  Utbildningen omfattar 200 yrkeshögskolepoäng (2 år). Distans, studietakt 50 %. 16  fysiska träffar.

  Examen

  Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen.

  Finansiering

  Utbildningen är CSN-berättigad.

  Kurser

  • Organisation, 30 poäng
  • Att leda i grupp, 30 poäng
  • Chefsstöd, 35 poäng
  • Hälsofrämjande organisation, 20 poäng
  • Kommunikation, 20 poäng
  • LIA – Lärande i arbete, 40 poäng
  • Examensarbete, 25 poäng

  Lärande i arbete, LIA

  LIA innebär praktik på en arbetsplats, där du får tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt. Omfattningen är 8 veckor.

Korta utbildningar

Våra korta utbildningar ger dig möjlighet att kombinera studier med arbete för att höja din kompetens och öka din attraktivitet på arbetsmarknaden.

Yrkeshögskolan Trelleborg erbjuder två utbildningar som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorg, LSS, sjukvård eller psykiatri. Det är arbetsgivarnas behov som ligger till grund för utbildningarna.

Upplägg för korta utbildningar

Du väljer själv startdatum och studietakt för dina studier. Utbildningen sker helt på distans via vår lärplattform. I lärplattformen finns bland annat inläsningsmaterial, inspelade föreläsningar, uppgifter och prov. Under utbildningen finns kursledare till hands för handledning och för bedömning och återkoppling. Efter avslutad kurs sätter kursledaren betyg.

Aktuella korta utbildningar

 • Syftet med utbildningen är att du ska få en förståelse för digitalisering i ett större perspektiv och i relation till den organisation du arbetar i. Du ska tillgodogöra dig kunskap, färdighet och kompetens för att leda eller medverka i förändringsarbete kopplat till digitalisering och automatisering inom vård, omsorg och socialt arbete.

  Ansökan

  Ansök till Digitalisering inom vård, omsorg och socialt arbete.

  Nästa utbildningsstart är i januari. Ansökan öppnar 2020-11-12 och stänger 2021-01-07.

  Öppet för sen ansökan 2021-01-08 – 2021-04-07.

  Efter avslutad utbildning ska du kunna:

  • leda digital transformation och förändringsarbete
  • kommunicera och förankra ett förändringsarbete och hantera det motstånd som kan uppstå
  • samordna och koppla ihop olika specialistkompetenser
  • genomföra processkartläggning och analysera resultaten
  • beräkna nyttoeffekter av digitalisering och automatisering som underlag för beslutsfattande
  • transformera en idé till en digital lösning tillsammans med teknisk kompetens
  • arbeta med implementering av ett resultat i organisationen.

  Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet till yrkeshögskola (gymnasiebetyg eller motsvarande). Arbetslivserfarenhet från arbete inom sjukvård, äldreomsorg, LSS eller psykiatri motsvarade 2 år heltid.

  Omfattning

  Utbildningen omfattar 40 yrkeshögskolepoäng vilket motsvarar 8 veckors heltidsstudier. Du väljer själv om studietakten ska vara 100%, 75%, 50% eller 25%.

  Finansiering

  Utbildningen är CSN- berättigad.

 • Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper kring vad välfärdsteknik innebär och hur det kan användas som hjälpmedel inom vård och omsorg. Du utvecklar färdighet att inhämta kunskap om befintliga och framtida digitala lösningar och verktyg genom omvärldsbevakning. Du lär dig också att problematisera kring välfärdsteknik utifrån gällande lagstiftning, säkerhet och etiska aspekter.

  Ansökan

  Ansök till Välfärdsteknik.

  Nästa utbildningsstart är i januari. Ansökan öppnar 2020-11-12 och stänger 2021-01-07.

  Öppet för sen ansökan 2021-01-08 – 2021-04-07.

  Efter avslutad utbildning ska du kunna:

  • tillämpa fördjupad kunskap och färdighet inom välfärdsteknik i det dagliga arbetet inom området
  • utföra riskbedömningar för välfärdsteknik inom vård och omsorg
  • arbeta självständigt med att utföra bedömningar kring användningen av tekniska lösningar inom vård och omsorg utifrån gällande lagstiftning och ett etiskt perspektiv
  • ta ansvar för att identifiera nya lösningar kopplat till välfärdsteknik och arbeta med matchning av befintlig teknik mot vård- och omsorgsverksamhetens behov och förutsättningar.

  Behörighetskrav

  Grundläggande behörighet till yrkeshögskola (gymnasiebetyg eller motsvarande). Arbetslivserfarenhet från arbete inom sjukvård, äldreomsorg, LSS eller psykiatri motsvarade 2 år heltid.

  Omfattning

  Utbildningen omfattar 40 yrkeshögskolepoäng vilket motsvarar 8 veckors heltidsstudier. Du väljer själv om studietakten ska vara 100%, 75%, 50% eller 25%.

  Finansiering

  Utbildningen är CSN- berättigad.

Yrkeshögskolan Trelleborg

Telefonnummer
0410-73 30 00 (Kundtjänst)
Telefonnummer
0410-73 47 36 (Administration)
Telefonnummer
0410-73 36 66 (Rektor)

Adress

Vuxenutbildningen
Box 20
231 21 Trelleborg

Besöksadress

Vuxenutbildningen
S:t Nicolai plan 1, byggnad H
231 43 Trelleborg

Arbetsmarknadsförvaltningen