Jätteväggen - World's greatest collective mural

En världsunik muralmålning – 80 meter lång, 6 meter hög – har blivit Trelleborgs nya underverk! Tillsammans har hundratals trelleborgare visionerat och skapat framtidens offentliga vardagsrum, där dåtid, nutid och framtid vävts samman.

Jätteväggen finns att beskåda vid den gamla DUX-tomten där Västra Sjöstaden så småningom ska växa fram.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Den stora väggmålningen vid Strandridaregatan växte fram i början av sommaren 2021 inom ett projekt med fokus på gemenskap, kreativitet och medskapande.

Trelleborgs kommun initierade och samordnade projektet tillsammans med ett flertal aktörer, som föreningen Streetcorner, lokala föreningar, före detta DUX-medarbetare och olika företag. Under två veckor kunde allmänheten vara med och måla Jätteväggen.

Motivet till muralmålningen växte fram ur fantastiska bidrag från trelleborgare som visat kärlek och engagemang. Med bilder, samtal och workshops har olika generationer mötts i målningen av Jätteväggen.

– World’s Greatest Collective Mural är världens bästa kollektiva muralmålning, säger Anna Pauli, kulturprojektet KRETS, som varit delprojektledare för målandet.

– Projektet är helt unikt på grund av storleken och medskapandet i projektet. Vi är överväldigade över engagemanget och den unika samverkan mellan så många i staden, fortsätter Anna Pauli.

Blickar framåt med hjälp av platsens historia

Även Trelleborgs museum deltar i medskapandet.

– Jätteväggen visar att det blir som allra bäst när vi arbetar tillsammans. Muralmålningar i offentliga rum bidrar till en bättre livsmiljö, inspirerar till kreativitet och möten – där människan och miljön ska vara utgångspunkten för hur staden utvecklas. Genom att ta tillvara på platsens historia och blicka framåt för nya behov får vi en hållbar utveckling och stark identitet där inkludering blir en självklarhet, säger Annika Börjesson på Trelleborgs Museum.

Bakgrund

När före detta Dux-fabriken på Strandridaregatan revs uppdagades Jätteväggen, som nu har blivit Framtidens Offentliga Vardagsrum. 
Här har kommunen nyligen ordnat en ställplats för husbilar i väntan på framtida stadsutveckling i form av den nya stadsdelen Västra Sjöstaden. Eftersom det kommer att dröja innan ny bebyggelse är på plats vill kommunen ta chansen att skapa en mötesplats för alla – med utgångspunkt i väggmålningen.
Byggnaden och väggen ägs av Serneke.

Kultur- och fritidsförvaltningen