Kulturstipendium

Vem vill du nominera till Årets Kulturstipendium? Kultur- och fritidsnämnden i Trelleborgs kommun delar årligen ut ett kulturstipendium om 10 000 kronor. Syftet med stipendiet är att uppmuntra yngre kulturutövare att fortsätta sitt arbete inom kulturens område.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Thomas Nilsson delade ut Kulturstipendiet på Trelleborgsgalan 2019 till Simon Böös.

Fotograf: Maria Tigerschiöld

Förslag till nomineringar lämnas in senast 30 september. Av inkomna förslag väljer kultur- och fritidsnämndens presidium tre nomineringar 13 oktober, därefter sker omröstning i kultur- och fritidsnämnden 20 oktober. Priser till Årets Förening, Årets Idrottsprestation och Årets Kulturstipendium kommer att delas ut på Parken tisdag 23 november med inbjudan till nämnd och nominerade.

Kriterier för den eller de som ansöker eller nomineras

  • Stipendiaten skall vara mellan 15 – 30 år.
  • Stipendiaten skall bo i, vara verksam i eller ha eller ha haft en stark anknytning till kommunen.
  • Stipendiaten skall ha ambitionen att fortsätta och förbättra sin kulturutveckling.
  • Stipendiaten skall på ett tydligt sätt ha uppvisat goda färdigheter inom sitt kulturområde.
  • Kulturstipendiet kan undantagsvis tilldelas mer än en person.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 38 53
Telefonnummer
0410-73 38 54
Telefonnummer
0410-73 30 84

Adress

Kultur- och fritidsförvaltningen
Klörupsvägen 48
231 56 Trelleborg

Besöksadress

Klörupsvägen 48
231 56 Trelleborg

Kultur- och fritidsförvaltningen