Kulturgaranti

Kulturgaranti för unga innebär att barn och elever ska garanteras minst en professionell kulturupplevelser per år under sin tid i förskola och skola. Kulturgaranti finns även inom äldreomsorgen, med ett årligt utbud av musikbesök till samtliga särskilda äldreboenden.

Kulturgarantin för unga i Trelleborg innebär att alla i åldersgruppen 4-16 år garanteras en professionellt producerad kulturupplevelse per läsår. Utbudet finns i en broschyr som skickats ut till samtliga skolor i Trelleborg.

Kulturgarantin för äldre syftar till att nå ut med ett professionellt kulturutbud till alla särskilda boenden i kommunen, så kallade äldreboenden. Totalt finns tolv särskilda boenden, vilket innebär tolv besöksställen för kultur i äldreomsorgen. Vi kan således inte nå alla pensionärer som finns i hemmen.