Kulturgaranti

Kulturgaranti för unga innebär att barn och elever ska garanteras minst en professionell kulturupplevelser per år under sin tid i förskola och skola. Kulturgaranti finns även inom äldreomsorgen, med ett årligt utbud av musikbesök till samtliga särskilda äldreboenden.

Kulturgarantin för unga i Trelleborg innebär att alla i åldersgruppen 4-16 år garanteras en professionellt producerad kulturupplevelse per läsår. Utbudet finns i en broschyr som skickats ut till samtliga skolor i Trelleborg.

Kulturgarantin för äldre syftar till att nå ut med ett professionellt kulturutbud till alla särskilda boenden i kommunen, så kallade äldreboenden. Totalt finns tolv särskilda boenden, vilket innebär tolv besöksställen för kultur i äldreomsorgen. Vi kan således inte nå alla pensionärer som finns i hemmen.

Kommunfullmäktige beslutade att i sin budget för år 2018 avsätta medel för att införa en Kulturgaranti inom äldreomsorgen. Kulturnämnden beviljades 20…

Kommunfullmäktige beslutade 2015 att införa en kulturgaranti för unga. Barn och elever från 4 års ålder till årskurs 9 ska garanteras professionellt p…

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 38 54
Telefonnummer
0410-73 30 84

Besöksadress

Klörupsvägen 48
231 56 Trelleborg

Kultur- och fritidsförvaltningen