Kulturgaranti för unga innebär att barn och elever ska garanteras minst en professionell kulturupplevelser per år under sin tid i förskola och skola. Kulturgaranti finns även inom äldreomsorgen, med ett årligt utbud av musikbesök till samtliga särskilda äldreboenden.

Kulturgaranti för unga

Kulturgarantin för unga i Trelleborg innebär att alla i åldersgruppen 4-16 år garanteras en professionellt producerad kulturupplevelse per läsår. Utbudet finns i en broschyr som skickats ut till samtliga skolor i Trelleborg.
Bland utbudet finns besök och äventyr på kommunens museer och bibliotek, gästspelande teatergrupper, skolbio och besök på Malmö Live och Malmö Opera.

Kulturgaranti inom äldreomsorgen

Uppdraget är att kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen ska arbeta fram ett koncept för att nå ut med ett professionellt kulturutbud till alla äldreboende, de särskilda boendena. Det finns 12 särskilda boenden, alltså tolv besöksställen för kultur i äldreomsorgen. Vi kan således inte nå alla pensionärer som finns i hemmen.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 38 53
Telefonnummer
0410-73 38 54
Telefonnummer
0410-73 30 84

Adress

Kultur- och fritidsförvaltningen
Klörupsvägen 48
231 56 Trelleborg

Besöksadress

Klörupsvägen 48
231 56 Trelleborg

Kultur- och fritidsförvaltningen