Elnät, avgifter och taxor

Det kommunala bolaget Trelleborgs Energi har samlat information om taxor och avgifter kopplade till elnät på sin webbplats.

Där hittar du bland annat uppgifter om elnätsavgifter för säkringskunder och effektkunder och för produktion.

Taxor och avgifter kopplade till elnätet på trelleborgsenergi.se.

Kommunledningsförvaltningen