Livsmedelskontroll, avgifter

Här hittar du avgifter för registrering av livsmedelsverksamhet, prövning av godkännande, årlig kontrollavgift och uppföljande kontroller.

Registrering av livsmedelsverksamhet

2310 kronor.

Årlig kontrollavgift

Avgiften för prövning av ansökan om godkännande av ny livsmedelsanläggning är av samma storlek som den årliga kontrollavgiften. Om prövning sker på grund av ägarbyte eller väsentlig ändring i verksamheten betalar du en halv årlig kontrollavgift.

Den årliga årliga kontrollavgiften bestäms genom att antalet kontrolltimmar multipliceras med timtaxan. Timtaxan för ordinarie planerad kontroll är 1 155 kronor. Det betyder att om samhällsbyggnadsnämnden beslutat att en verksamhet ska ha fem timmars ordinarie kontrolltid per år blir den årliga avgiften 5 x 1 155 = 5 775 kronor.

Avgift för uppföljande livsmedelskontroll

Kontroller utöver den planerade kontrollen, 1 155 kronor i timmen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset
231 83

Besöksadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Algatan 13
231 83 Trelleborg

Samhällsbyggnadsförvaltningen