Vattenverksamhet, avgifter

Här hittar du avgifter för anmälan, prövning av ansökan och tillsyn av vattenverksamheter.

Vattenverksamhet

Tillsyn av vattenverksamhet, 930 kronor per timme.

Skydd av naturen

Prövning

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utövas utan tillstånd enligt föreskrifter för natur-, kulturreservat eller vattenskyddsområde, 2 790 kronor.

Anmälan

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur-, kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur-, kulturreservat eller vattenskyddsområde samt handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kapitel 6§ miljöbalken, 2 790 kronor

Tillsyn

Tillsyn i övrigt av naturvård, 930 kronor per timme.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset
231 83

Besöksadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Corfitz Beck Friisgatan 4B
231 83 Trelleborg

Samhällsbyggnadsförvaltningen