Kultur- och fritidsverksamhet, avgifter

Trelleborgs kommun är en av få kommuner i Skåne som har nolltaxa vid föreningsdriven träning, tävling och arrangemang för barn och ungdom upp till och med 20 år. Gratis bokning av idrottshallar gäller även för all bidragsberättigad idrott för både barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Kultur- och fritidsnämnden fastställde taxor, avgifter och entréavgifter på sitt sammanträde 30 oktober 2019.

Kultur- och fritidsförvaltningen