Rösta på En miljon idéer

Röstningen är slutförd. Resultatet av röstningen kommer inom kort.

Från och med måndagen den 1 juni kan du rösta på förslagen inom En miljon idéers södra landsbygdsområde. De förslag som får flest röster ska genomföras. Dina röster kan vara avgörande.

Flera bra och påhittiga förslag har lämnats in och nu är det dags att bestämma vilka av förslagen som ska genomföras. Röstningsperioden startar måndagen den 1 juni och pågår till och med söndagen den 14 juni.

Så här röstar du:

Via e-tjänst

Det finns en röstningsknapp kopplad till varje enskilt förslag i listan. (Se länk ovan.) Klicka på förslaget i listan, läs om vad förslaget innebär och vill du rösta på det kan du använda röstningsknappen längst ner på sidan. Du måste ange dina uppgifter för att kunna rösta.

Via telefon

Ring till kommunens kundtjänst på telefon: 0410-73 30 00. Berätta att du har ett förslag till En miljon idéer, så blir du kopplad till en av våra medarbetare som tar emot dina röster.

Det här gäller

Alla medborgare, fastighetsägare och näringsidkare inom södra landsbygdsområdet får rösta – även barn under 18 år. Barn som röstar ska vara stora nog att förstå och själva vilja vara med och rösta. Det är upp till varje familj att bedöma om barnet är moget att rösta eller inte.

Under tiden för förslagsinlämning bestämdes att fler än de som är folkbokförda ska få rösta. Fastighetsägare och näringsidkare inom området är nu inkluderade.

 • Varje person får lägga tre röster.
 • Du får rösta på vilka förslag du vill i hela listan.
 • Dina tre röster ska läggas på olika förslag.
 • Du får inte lägga tre röster på samma förslag.
 • Du måste inte använda alla dina tre röster.

Resultatet av rösterna fastställer vilka förslag som ska genomföras. Skälet till att varje person har flera röster är att erfarenheten visar att förslagsställare oftast lägger sin första röst på sitt eget förslag och fördelar sina övriga röster mer solidariskt.

Förslag som lämnats in, men inte går att rösta på

En del av de inkomna förslagen har inte bedömts som möjliga att genomföra inom ramen för En miljon idéer eftersom de inte uppfyller alla kriterierna. Då är de inte heller möjliga att rösta på.

Orsakerna till bedömningen är:

 • Förslaget ligger på plats utanför En miljon idéers geografiska område.
 • Det finns redan pågående planer eller arbete i linje med förslaget.
 • Det finns pågående planer eller arbete som omöjliggör förslaget.
 • Förslaget är för dyrt och omfattande för att rymmas inom budgeten för En miljon idéer.
 • Förslaget gäller åtgärd som ligger utanför kommunens ansvarsområde.
 • Förslaget gäller plats som inte kan användas för den föreslagna investeringen.

Förslagen skickas för kännedom till de nämnder, förvaltningar och bolag som ansvarar för utvecklingsarbetet inom det område som förslaget gäller.

Listan med förslag som inte gått vidare till röstning.

Alla förslagsställare är kontaktade och har fått information om hur deras respektive förslag behandlas vidare.

Stort tack för alla förslag och för allt engagemang

Alla förslag är mycket värdefulla i kommunens planering, oavsett om det går att genomföra dem i detta projekt eller inte. Det är ett stort stöd för politiker och tjänstepersoner att få ta del av hur medborgarna önskar att närmiljön ska utvecklas för att gynna barn och ungas fritid, äldres fritid och en god miljö. Detta är Trelleborgs kommuns första arbete med medborgarbudget. Vi tackar för alla bidrag och hoppas att många vill vara med oss i det fortsatta arbetet.

Kommunledningsförvaltningen