För att minska antalet pappersfakturor och effektivisera hanteringen vill Trelleborgs kommun ta emot elektroniska fakturor från dig som leverantör.


En elektronisk faktura är en faktura som både skickas och tas emot i elektroniskt format. Trelleborgs kommun har valt att arbeta med Sve-fakturor, som är standarden för e-fakturor i Sverige. Pdf-fakturor räknas inte som elektroniska fakturor då det är en bild och kräver manuell behandling.

Om du redan idag kan skicka Sve-fakturor så kan du bara fortsätta att använda denna lösning. Om du inte kan skicka Sve-fakturor har vår samarbetspartner InExchange olika lösningar beroende på dina förutsättningar. Kontakta InExchange för att hitta den lösning som passar dig bäst.

Om du inte har ett affärssystem kan du registrera fakturorna via InExchange web. Trelleborgs kommun erbjuder dig att registrera 100 fakturor per år kostnadsfritt. Fakturan skapas i ett webbformulär som sedan skickas elektroniskt till kommunen. För att registrera dina fakturor använder du länken till InExchange web.

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta kommunens kvalitets- och resursavdelning.

Kommunledningsförvaltningen