Information om e-faktura till dig som leverantör

Trelleborgs kommuns målsättning är att endast ta emot elektroniska fakturor.

För elektroniska fakturor har Trelleborgs kommun valt att arbeta med formatet Svefaktura som är standarden för e-fakturor i Sverige. Oavsett förutsättningar eller storlek på ditt företag finns det enkla metoder och tjänster att tillgå vid fakturahantering.

Varför tar kommunen inte emot pdf-fakturor?

Trelleborgs kommun följer rekommendationerna från Ekonomistyrningsverket (ESV) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) där pdf-dokument betraktas som kopior och av den anledningen inte uppfyller krav på kommunen om att arkivera original i 10 år. Av denna anledning accepterar vi inte pdf-fakturor.

Fördelar med e-faktura:

  • Det tar högst 15 minuter att komma igång med e-faktura
  • E-fakturor har ingen negativ miljöpåverkan
  • Du kan använda samma fakturalösning mot många olika kunder

Hur kommer jag igång med e-faktura?

För att komma igång med e-faktura kontaktar du InExchange. InExchange kan bistå med både webbregistrering och lösningar för att skicka e-fakturor direkt från ditt affärssystem. Har du redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar du din befintliga operatör vid behov av hjälp.

Elektronisk adress

Trelleborgs kommuns GLN-nummer är 7359991830008.

PEPPOL-id är 0007-2120001199.

Om du inte har ett affärssystem

På InExchange Web kan du enkelt registrera dina fakturor om du inte har ett affärssystem. Trelleborgs kommun erbjuder dig att manuellt registrera 100 fakturor varje år helt kostnadsfritt.

E-faktura via InExchange

Kontaktuppgifter till InExchange

Kommunledningsförvaltningen