Årsredovisning, budget och delårsrapport

Här finns Trelleborgs kommuns budget, delårsrapporter och årsredovisning för nedladdning. Alla filer är i pdf-format.

Kommunledningsförvaltningen