Branschträff för dig inom industrin

Glödlampa

Utbildning och framtidens kompetensförsörjning – vad är möjligt?

Välkommen på regional lärträff om framtida kompetensbehov inom din bransch och hur vi i Trelleborg kan möta detta.

Tid: 23 april, klockan 9-12
Plats: SSG Bastionen, T-huset,  Ståstorpsgatan

Anmäl dig här senast den 20 april

Under denna förmiddag kommer vi att utforska och analysera behoven för kompetensutveckling de kommande fem åren. Vi fokuserar på att identifiera vilka typer av utbildningar som kommer att vara mest efterfrågade och vilka åtgärder vi kan vidta med de resurser som redan finns tillgängliga.

Samarbetspartners från IUC, Teknikcollege, Vuxenutbildningen och Teknikföretagen berättar om trender och modern teknik.

Utställare under förmiddagen: Weco CG Welding AB, Fagon AB och Fanuc AB.

På plats finns även politiker inom området och tjänstepersoner från kommunen.

Varmt välkommen!


Under förmiddagen önskar vi:

  • Lyssna in och förstå framtida kompetensbehov inom din bransch i Trelleborg.
  • Berätta hur branschen kan påverka utbildningarnas utformning och innehåll.
  • Identifiera vilka typer av utbildningar och kompetenser som kommer att vara mest relevanta och efterfrågade.
  • Diskutera och utbyta idéer om hur vi kan möta branschens behov med befintliga resurser nya initiativ.
  • Berätta vilka olika möjligheter till  kompetensutveckling och tillväxt som finns i Trelleborg.

Har du frågor eller synpunkter du vill ta upp? Skriv in dem i samband med din anmälan eller ta upp det på plats.