GIS

GIS är ett geografiskt informationssystem, där man samlar in, hanterar, analyserar och visualiserar geografiska data.

Den insamlade datan kan du sedan lägga ovanpå varandra som tänd och släckbara lager i en karta. På så sätt kan man se mönster och trender, samt göra analyser som hjälper verksamheter att lösa problem och fatta bättre beslut.

GIS-appar gör sedan datan tillgänglig genom smartphones, surfplattor och datorer.

Samhällsbyggnadsförvaltningen