Socialnämnden

Socialnämnden och dess arbetsutskott fattar beslut inom områdena äldreomsorg, LSS och individ- och familjeomsorg.

Socialnämnden beslutar även gällande tillstånd för alkoholservering.

Nämnden sammanträder som regel en gång i månaden med undantag av sommaren. Mötena är inte offentliga.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!