Taxor och avgifter

Avfallshanteringen finansieras enbart genom taxor och avgifter utan något stöd från skattemedel. Avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen.

Avfallstaxorna höjdes med 15 procent den 1 januari 2017. Det innebär en höjning av standardabonnemanget med 278 kronor per år (23 kronor per månad). Trelleborg har inte konsumentprisindexreglerade taxor, det vill säga vi höjer inte några procent varje år som många andra kommuner gör. Senast avfallstaxan höjdes var den 1 januari 2007. Vi håller också på att införa ett helt nytt insamlingssystem, klart andra kvartalet 2017, vilket innebär högre kostnader.

I taxan ingår, förutom kärl, transport och behandling av hushållsavfallet, hantering och behandling av elektriskt och elektroniskt avfall, farligt avfall, skötsel av miljöstationer och återvinningsstationer, drift av återvinningscentraler, batteriinsamling samt information till hushåll och skolor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?