Finskt förvaltningsområde

Trelleborgs kommun är en av de kommuner i Sverige som är del av det finska förvaltningsområdet. Det innebär att finska språket har en stärkt ställning i Trelleborgs kommun.

Trelleborgs kommun är en av de kommuner i Sverige som är del av det finska förvaltningsområdet.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Besök våra finska sidor på trelleborg.se/suomeksi

Förskola och skola

Barn som bor i Trelleborgs kommun har rätt till förskola som är helt eller delvis på finska. De barn som önskat modersmålsundervisning på finska ska få det.
Läs mer om modersmålsundervisning

Stöd till äldre

De som bor på Trelleborgs kommuns äldreboenden har rätt till äldreomsorg som är helt eller delvis på finska. Finsktalande personal finns på flera äldreboenden i Trelleborgs kommun och i hemtjänsten.

Läs mer om äldreomsorg.

Kontakt med kommunen

Alla har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med Trelleborgs kommun i de ärenden där kommunen är beslutsfattare. Du har även rätt att få en skriftlig översättning av beslutet. Kommunen får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ge service på finska.

Kultur och språk

Trelleborgs kommun ska skydda och främja det finska språket och den sverigefinska kulturen. Barns utveckling av en finsk kulturell identitet och användning av finska ska främjas.

Böcker och ljudböcker på finska, både till barn och vuxna, har köpts in till Trelleborgs bibliotek. Aktiviteter och föreställningar för barn arrangeras också.

FilmiKlubi

FilmiKlubi bjuder på filmvisning på finska, fika och möjlighet att prata finska första måndagen i månaden hela våren. Plats: Museet i Trelleborg, Stortorget 1. Alla är välkomna! Dörrarna öppnas klockan 17.30.

Läs mer om FilmiKlubi och se filmernas titlar.

Samråd

Trelleborgs kommun ska ge den sverigefinska minoriteten inflytande i frågor som berör dem.

Kommunledningsförvaltningen