Regler för Trelleborgs kommuns sociala medier

I Trelleborgs kommuns sociala medier är du välkommen med frågor, synpunkter och tips på förbättringar. Vi som svarar är tjänstepersoner i kommunen.

Tänk på att allt som skrivs i våra sociala kanaler kan läsas av alla och blir allmänna handlingar och kan komma att diarieföras. Lägg inte in känslig information som till exempel personuppgifter.

Vi tillåter inte att kommersiell reklam postas i våra sociala kanaler och allt brottsligt material kommer att tas bort. Likaså kommer inlägg och kommentarer som upplevs som kränkande eller hotfulla mot våra invånare, tjänstepersoner eller politiker att anmälas och/eller tas bort.

Håll god ton och använd ett vårdat språk.

Partipolitiska debatter och synpunkter på politiska beslut hänvisar vi till politiska forum.

Vi förbehåller oss rätten att stänga av/blockera användare som bryter mot våra regler.

Kommunledningsförvaltningen