Västervångshallen

Den stora idrottshallen med läktare heter Frejas sal och gymnastiksalen heter Balders hall. Här finns även lokaler för gym, kafé, omklädningsrum och balkong.

Från och med den 15 juli 2021 är samtliga anläggningar åter öppna för bokning av verksamhet både för föreningsliv och privatpersoner. Verksamheterna måste dock fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt.

Utomhusmultiarena med basketkorgar och mål finns intill hallen och nya löparbanor vid konstgräsplanen.

Bokning av idrottshallen

Den nya Västervångshallen har nu öppnat för skolidrott, föreningsverksamhet och bokningar.

Västervångshallen finns liksom övriga idrottsobjekt tillgänglig för bokningsförfrågan via webben:

Bokning av hallar och idrottsanläggningar

Kultur- och fritidsförvaltningen