Skolornas gymnastiksalar

Skolornas gymnastiksalar och idrottshallar hyrs ut mellan klockan 17-22 för inomhusaktiviteter under säsongen 1 september till 30 april.

Kultur- och fritidsförvaltningen