Skolornas gymnastiksalar

Skolornas gymnastiksalar och idrottshallar hyrs ut mellan klockan 17-22 för inomhusaktiviteter under säsongen 1 september till 30 april.

Från och med den 15 juli 2021 är samtliga anläggningar åter öppna för bokning av verksamhet både för föreningsliv och privatpersoner. Verksamheterna måste dock fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt.

Kultur- och fritidsförvaltningen