Ishall

Ishallen i Trelleborg finns på Söderslättshallen. Ishallen bokas av bland annat skolor och föreningar. Särskilda öppettider finns för privatpersoner som vill åka skridskor.

Ishallen har totalt 1 033 publikplatser varav fem rullstolsplatser. Rullstolsläktare med hiss finns i ishallen.